banner-top
Home » Organizatorzy

Organizatorzy

Koło Naukowe Budownictwa Inżynierskiego działa na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska pod opieką dr inż. Marka Dohojdy od maja 2009 roku. Tworzy je grupa studentów nastwionych na ciągły rozwój i poszerzanie swoich umiejętności. Możliwość przełożenia na praktykę wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach jest głównym celem koła realizowanym podczas licznych wyjazdów, konkursów oraz seminariów naukowych. Członkowie mogą pochwalić się licznymi sukcesami na arenie uczelnianej jak i ogólnokrajowej. Ambitnie z zaangażowaniem podejmują nowe wyzwania, aby po zakończeniu ścieżki edukacji zostać inżynierami, jak najlepiej przygotowanymi do pracy zawodowej. 

kolonaukowe2

Koło Młodych Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało na początku 2015 roku. Zrzesza ono studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którzy odczuwają potrzebę wspólnego działania, aby dobrze wkroczyć na inżynierską ścieżkę kariery i rynek pracy.
Cele istnienia Koła to chęć poszerzania wiedzy zawodowej, poznawania branży budowlanej od podszewki, spotykania się z doświadczonymi inżynierami, a także współpracy ze studentami z innych Uczelni. Koło przy SGGW, razem z Kołami przy Politechnice Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, tworzą Młodą Kadrę Oddziału Warszawskiego PZITB.

PZITZ

Samorząd Studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest organizacją, w której studenci pracują na rzecz studentów. Głównym jego celem jest reprezentowanie całej społeczności studenckiej wydziału w obszarze jednostki oraz całej uczelni. Samorząd tworzy wiele projektów kulturalnych, społecznych oraz naukowych chcąc uczynić czas studiowania jeszcze bardziej interesującym i wartościowym. Samorząd tworzą ludzie kreatywni, ambitni i energiczni, dla których czas kształcenia nie ogranicza się jedynie do godzin spędzonych na zajęciach.

logo.wbis__0

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska jest drugim co do wielkości pod względem liczby studentów wydziałem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, którego historia sięga 1946 roku. Jednostce przewodzi Dziekan Prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach. Na wydziale prowadzone jest kształcenie na trzech kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska oraz ochrona środowiska. Studenci kończą edukację z tytułem magistra inżyniera z możliwością kontynuacji na studiach doktoranckich w dziedzinie nauk technicznych oraz rolniczych. Wydział posiada bardzo dobrze wyposażone laboratoria i pracownie wchodzące w skład czterech katedr: Inżynierii Budowlanej, Geoinżynierii, Inżynierii Wodnej, Kształtowania Środowiska . Szczególną uwagę zwraca nowoczesne laboratorium Centrum Wodne, w którym będzie odbywał się Dzień Budowlańca. Dobrze wykształcona i doświadczona kadra dydaktyczna przygotowuje młodych ludzi zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia wspierając w dużym stopniu dodatkowe inicjatywy studentów.

5

Studenckie Koło Naukowe Geoinżynierii w tym roku przeżywa swoją reaktywację po prawie 2 letniej przerwie i już można zauważyć pierwsze sukcesy, zaangażowanie i pasję studentów podczas zagłębiania się w kolejne ciekawostki z zakresu geotechniki. Opiekunem Koła jest dr inż. Zdzisław Skutnik. W tym roku członkowie Koła odwiedzili teren budowy Bulwarów Wiślanych, dzięki czemu mogli zobaczyć jak w praktyce wygląda praca inżynierów. Dodatkowo mogą oni pochwalić się wyróżnieniem na tegorocznym XLIII Przeglądzie Dorobku Kół Naukowych za pracę pt. "Budowa Bulwarów Wiślanych w Warszawie". W planach mają wiele, w tym kolejne wycieczki jak i ciekawe wykłady. W skład Koła wchodzi około 30 studentów, którzy mogą rozwijać swoje pasję, zainteresowania jak również pogłębiać wiedzę dzięki zaangażowaniu pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. W tym roku po raz pierwszy Koło Geoinżynierii zostało współorganizatorem Dnia Budowlańca.

5